top of page

Kedilerle iletişime geçtiğimiz tarihin bilinmeyen zamanlarından beri bu ilginç canlılar günlük hayatımızın, üretimlerimizin ve sanatsal ilhamın bir parçası olmuşlardır. Medeniyetin gelişmesi, inanç sistemlerinin değişmesi, sanatın dallanıp budaklanması gibi binlerce yıllık gelişmeler kedilerle ilgili sınırsız hikaye üretmiştir. Her dönemin kendine has alışkanlıkları, inanışları ve popüler uygulamaları bu hikayelerde etkisini göstermiştir. Bu sitede "Kedi Hikayeleri"nin sınırlı bir kısmına göz atacağız!

bottom of page